top of page

Geodeta: Grójec

Geodeta to osoba zajmująca się pomiarami działek i gruntów pod różnego rodzaju inwestycje, w tym — pod budowę dróg, domów i autostrad. Geodeta wykonuje też mapy do celów projektowych, sporządza odpowiednią, niezbędną dokumentację, zajmuje się ponadto urządzaniem terenów rolnych i leśnych. Do obowiązków takiego specjalisty zaliczyć można również prowadzenie ewidencji gruntów, opis bogactw naturalnych czy ukształtowania i rzeźby terenu na danym obszarze. Mieszkasz w Grójcu lub okolicy i potrzebujesz usług geodety? Skorzystaj z naszej oferty.

Jakie uprawnienia musi mieć geodeta?

Każdy geodeta powinien mieć odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia umożliwiające mu wykonywanie zawodu. Wszystkie te kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Nasz geodeta to doświadczony specjalista działający dla Klientów na terenie Grójca, jak również innych miejscowości w Polsce. Oprócz niezbędnej wiedzy i kwalifikacji potwierdzonych świadectwami dysponuje także potrzebnym do dokonania prawidłowych i rzetelnych pomiarów sprzętem.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy naszego geodety na terenie Grójca?

Dobry geodeta powinien być dokładny, skupiony, szczegółowy, ale też prowadzić pomiary odpowiedzialnie. Na plus przemawia także dobra znajomość matematyki, cierpliwość czy wyobraźnia przestrzenna. Nasi specjaliści mają wszystkie te cechy, dlatego ich wybór to doskonałe rozwiązanie, jeśli musisz skorzystać z pomocy geodety na terenie Grójca. W przypadku dodatkowych pytań lub chęci nawiązania współpracy zachęcamy do kontaktu.

bottom of page