top of page

Mapa geodezyjna do celów projektowych lub prawnych

Jedną z podstawowych usług świadczonych w naszym biurze geodezyjnym dla Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw czy jednostek samorządu terytorialnego jest sporządzanie map do celów projektowych, a także sytuacyjnych do celów prawnych. Ich przygotowanie to niezbędny krok m.in. w takich sytuacjach jak ubieganie się o pozwolenie na budowę czy trwające postępowanie sądowe związane z nieruchomością. Opracowania tego rodzaju muszą mieć określoną formę i zawierać wymagane informacje, dlatego konieczne jest skorzystanie z usług profesjonalnego geodety, który zajmie się ich prawidłowym wykonaniem.

Mapa do celów projektowych — Warszawa

Zajmujemy się wykonywaniem map geodezyjnych do celów projektowych dla Klientów z całej Polski. Jest to opracowanie niezbędne przede wszystkim przed przygotowaniem projektu inwestycji i przy uzyskiwaniu pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Sporządza się je na podstawie kopii mapy zasadniczej, a następnie aktualizuje w terenie (służy nam do tego na przykład fotogrametria) — mapa geodezyjna do celów projektowych powinna obejmować nie tylko teren planowanej budowy, ale też obszar co najmniej 30 m od niego. Nasi geodeci w Warszawie dysponują wymaganymi uprawnieniami oraz wiedzą, dzięki czemu zapewniają profesjonalne sporządzenie opracowania.

Przygotowywanie map sytuacyjnych do celów prawnych

Innym typem opracowania sporządzanego w naszym biurze geodezyjnym jest mapa sytuacyjna do celów prawnych, która przedstawia granice nieruchomości oraz wybrane dane pochodzące z ewidencji gruntów bądź ksiąg wieczystych. Dokument ten najczęściej wykorzystuje się przy różnego rodzaju orzeczeniach sądowych, na przykład zniesieniu współwłasności, podziale spadku albo ustaleniu służebności gruntowej. Prawidłowe sporządzenie mapy sytuacyjnej do celów prawnych jest więc niezwykle istotne.

Specjaliści od sporządzania map do celów projektowych i prawnych z Warszawy

Właściwe przygotowanie mapy geodezyjnej do celów projektowych lub prawnych ma niebagatelne znaczenie na różnych etapach realizacji inwestycji budowlanej albo zarządzania nieruchomością. Aby opracowanie mogło zostać wykorzystane zgodnie z prawem, konieczne jest jego sporządzenie przez geodetę z wymaganymi uprawnieniami — skorzystanie z usług naszego biura to zaś gwarancja pełnego profesjonalizmu. Zapraszamy!

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Zapraszamy do kontaktu.

bottom of page