top of page

Geodeta — Piaseczno

Wszystkich Klientów indywidualnych oraz firmy z Piaseczna zapraszamy do skorzystania z oferty usług geodezyjnych, jakie wykonujemy. Na zlecenie przygotowujemy mapy geodezyjne, wytyczamy granice działek prywatnych, rolnych i leśnych. Wspomagamy deweloperów, ale też firmy zajmujące się budową dróg i autostrad. Ponadto przygotowujemy niezbędne wyliczenia oraz mapy ukształtowania terenu i bogactw naturalnych znajdujących się na danym obszarze. Działamy sprawnie, rzetelnie i zawsze terminowo, dlatego nasi geodeci są jednymi z najczęściej polecanych w okolicy.

Mapy geodezyjne — Piaseczno

Mapa geodezyjna to dokument opracowywany na podstawie kopii mapy zasadniczej, zawierającej dane z ewidencji gruntów i budynków, jak również informacje o zagospodarowaniu przestrzennym i uzbrojeniu terenu oraz jego ukształtowaniu, wykorzystywany do podziału nieruchomości, a także podczas starania się o pozwolenie na użytkowanie domu czy w trakcie tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego. Pomoc naszego geodety pozwoli uzyskać niezbędną np. do rozpoczęcia budowy domu dokumentację, która może w przyszłości posłużyć także do celów projektowych, np. podłączenia instalacji wodociągowej czy energetycznej.

Ile kosztuje wykonanie mapy geodezyjnej w Piasecznie?

Ceny map geodezyjnych wykonywanych przez naszych geodetów są zróżnicowane i ustalane z Klientem indywidualnie. Na cenę wpływ ma m.in. wielkość inwestycji, stopień skomplikowania zabudowy czy ukształtowanie oraz rodzaj terenu. Od tych elementów uwarunkowany jest także czas realizacji zlecenia, który najczęściej nie przekracza 6 tygodni. Serdecznie zapraszamy Klientów z Piaseczna do nawiązania współpracy z naszymi specjalistami.

bottom of page