top of page

Geodeta – Pruszków

Biuro geodezyjne Bartłomiej Ambroziak to miejsce, w którym świadczymy profesjonalne usługi geodezyjne. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na najwyższą jakość wykonanych zleceń. Wykonujemy mapy do celów prawnych i sądowych, ustalenia i rozgraniczenia granic, wznowienia znaków granicznych, inwentaryzacje powykonawcze, pomiary lokali i kontrolne na poszczególnych etapach realizacji, badania przemieszczeń pionowych i poziomych czy pomiary mas ziemnych. Jesteś zainteresowany współpracą? Nie wahaj się z nami skontaktować!

Profesjonalna geodezja: Pruszków i okoliczne miejscowości

Geodeta jest specjalistą, który zajmuje się pomiarami i opracowywaniem danych dotyczących powierzchni ziemi. Geodeci przeprowadzają pomiary terenowe, które pozwalają na dokładne określenie położenia i kształtu powierzchni ziemi. Otrzymane dane są następnie wykorzystywane do tworzenia map, projektów budowlanych oraz do celów naukowych i administracyjnych.

Jako doświadczony i wykwalifikowany zespół specjalistów z zakresu geodezji wykonujemy różnego rodzaju pomiary, takie jak:

  • pomiary terenowe z wykorzystaniem instrumentów pomiarowych, takich jak dalmierze, teodolity, GPS,

  • pomiary poziomów,

  • pomiary powierzchni terenu,

  • pomiary obiektów budowlanych i inżynierskich,

  • wykonywanie map topograficznych i katastralnych,

  • pomiary deformacji terenu.

Jesteśmy również odpowiedzialni za przetwarzanie i analizowanie danych pomiarowych, a także za przygotowywanie projektów i dokumentacji technicznej. Aby poznać szczegóły naszych usług, zachęcamy do kontaktu - odpowiemy na wszystkie pytania i dostarczymy wszelkich niezbędnych informacji.

bottom of page